กรมสรรพากร - The Revenue Department
ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน

ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน

ตามพระราษกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 683 690 695 698 710 718 และ 738
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 359 366 378 381 391 406 และ 421

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล :
รองรับ Firefox หรือ Chrome เท่านั้น
  

กรมสรรพากร

90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โทร 1161 (RD Call Center)
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบงาน Line ID : somsakul