สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมสรรพากร
สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมสรรพากร

      ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "นโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล" ในวารสารการเงินธนาคาร คอลัมน์ Exclusive Interview ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรมสรรพากร
  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ : Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป Mozilla Firefox เวอร์ชัน 47 ขึ้นไป
Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป รองรับหน้าจอขนาด 1600x900 ขึ้นไป