ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
space เกี่ยวกับกรมสรรพากร space ห้องข่าว space บริการอิเล็กทรอนิกส์ space ความรู้เรื่องภาษี space บริการข้อมูล space อ้างอิง space FAQ
 ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน

ตามพระราษกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 683 690 695 698 และ 710
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 359 366 378 381 และ 391

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล :

รูปแบบ (ปี พ.ศ-เดือน-วัน) เช่น 2540-01-31
รองรับ Firefox หรือ Chrome
ไม่รองรับ Internet Explorer
  

 


   
สอบถามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์
โทร 1161 (RD Call Center)

สอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบงาน
Line ID : somsakul

 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161